کوره های تونلی جهت تولید آهن اسفنجی

کوره های تونلی جهت تولید آهن اسفنجی

معرفی کوره های تونلی جهت تولید آهن اسفنجی

ارائه شده توسط حسام ادیب – مدیر عامل گروه پاترون

در همایش اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران “توسعه و سرمایه گذاری”

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

 

دریافت فایل ارائه:

تولید آهن اسفنجی با کوره تونلی

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.