کارخانجات کوچک فولادسازی با محصولات خاص

کارخانجات کوچک فولادسازی با محصولات خاص

مقاله ای از شرکت STS ایتالیا در خصوص کارخانجات کوچک فولادسازی با محصولات خاص، در مجله Millennium Steel در سال ۲۰۱۴ به چاپ رسید.

دریافت فایل مقاله:

کارخانجات کوچک فولادسازی با محصولات خاص

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.