هندبوک علم و تکنولوژی آلومینا

هندبوک علم و تکنولوژی آلومینا

کتاب مرجع هندبوک علم و تکنولوژی آلومینا

از انجمن سرامیک آمریکا
 
جهت دانلود لطفا اینجا را کلیک فرمایید.

 

هندبوک علم و تکنولوژی آلومینا

 

از جناب آقای مهندس رمضانی بابت ارسال این کتاب کمال تشکر را داریم.

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.