هفتمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (اسفند ماه 1401)

هفتمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (اسفند ماه 1401)

هفتمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (اسفند ماه 1401)

فایل با حجم کم: 32-A-07-00 مجله داخلی پاترون – شماره 7 – اسفند ماه 1401 – فایل حجم کم

فایل با حجم بالا: 32-A-07-00 مجله داخلی پاترون – شماره 7 – اسفند ماه 1401 – فایل حجم بالا

آنچه در این شماره می‌خوانید:

گفتگو با مدیر عامل شرکت پارمیدا پولاد ایساتیس
گفتگو با مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گروه پاترون
گفتگو با کارشناس فروش گروه پاترون
گفتگو با مسئول انتظامات کارخانه گروه پاترون
رویکردها و چالش‌های پیاده‌سازی Odoo ERP
مروری بر مدل‌های فرایند ریاضی برای فرایند کوره قوس الکتریکی
آشنایی با مواد اولیه نسوز
در پاترون چه گذشت؟
محصولات گروه پاترون

هفتمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون

هفتمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.