روندهایی در فناوری فولاد تمیز و مهندسی دیرگداز

روندهایی در فناوری فولاد تمیز و مهندسی دیرگداز

این مقاله در مجله صنعت نسوز، شماره هفتم، بهار ۱۳۹۶، از صفحه ۳۳ تا صفحه ۴۱ به چاپ رسیده است.

 

حمید وکیل­ نژاد (کارشناس سابق تحقیق و توسعه – شرکت دانش ­بنیان گروه پاترون)

محسن امین (مدیر سابق کنترل کیفیت و طراحی محصول – شرکت دانش ­بنیان گروه پاترون)

 

جهت مشاهده مقاله، لطفا به این صفحه رجوع فرمایید.

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.