احیای مستقیم به روش پرد PERED

احیای مستقیم به روش پرد PERED

احیای مستقیم به روش پرد (PERED) فرآیند احیای مستقیم پرد، گندله های اکسید آهن را به آهن فلزی (آهن اسفنجی) تبدیل می کند که برای فولادسازی با کیفیت بالا مفید است.
کوره احیای استوانه ای از یک جریان فرآیند پیوسته با بازدهی بالا استفاده می کند.
اکسید آهن از مخزن تغذیه کوره احیاء توسط نیروی جاذبه و از طریق یک لوله عایق شده توسط گاز آب بندی به لوله های توزیع کننده و از آنجا به کوره احیاء شارژ می شود.
در کوره گندله ها در اثر نیروی وزن و با کمک فیدر ارتعاشی و Burden Feeder ها به سمت پایین حرکت کرده و توسط تماس مستقیم با جریان مخالف گازهای احیا کننده در منطقه احیاء به فلز آهن تبدیل می شوند. کوره استوانه ای به سه منطقه با سیستم گاز مجزا تقسیم می شود:
منطقه بالایی برای احیاء، منطقه انتقالی برای کربن دهی و منطقه پایینی برای خنک کردن.

دانلود کتاب از اینجا

 

PERED

مرجع: کانال تلگرامی پاتیل 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.