بهای تمام شده

بهای تمام شده هفته ۲۴-۹۶

بهای تمام شده هفته ۲۴-۹۶

در گزارش این هفته نیز مطابق گزارشات هفته های پیشین بر اساس قیمت های روز قراضه و آهن اسفنجی و هزینه های تولید، مقایسه بهای تمام شده شمش فولادی در کوره های القایی، این بار، بین سه گزینه آورده شده است. این گزارش بر اساس مدل PSM گروه پاترون تدوین گردیده است و پیش فرض های محاسبات… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۲۲-۹۶

بهای تمام شده هفته ۲۲-۹۶

در گزارش این هفته نیز مطابق گزارشات هفته های پیشین بر اساس قیمت های روز قراضه و آهن اسفنجی و هزینه های تولید، مقایسه بهای تمام شده شمش فولادی در کوره های القایی، این بار، بین سه گزینه آورده شده است. این گزارش بر اساس مدل PSM گروه پاترون تدوین گردیده است و پیش فرض های محاسبات… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۲۱-۹۶

بهای تمام شده هفته ۲۱-۹۶

در گزارش این هفته نیز مطابق گزارشات هفته های پیشین بر اساس قیمت های روز قراضه و آهن اسفنجی و هزینه های تولید، مقایسه بهای تمام شده، این بار، بین سه گزینه آورده شده است. این گزارش بر اساس مدل PSM گروه پاترون تدوین گردیده است و پیش فرض های محاسبات به صورت زیر است:… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۲۰-۹۶

بهای تمام شده هفته ۲۰-۹۶

بهای تمام شده این هفته مشابه گزارش هفته گذشته با تغییرات قیمتی زیر در دو سناریوی مختلف محاسبه گردیده است. -متوسط قیمت قراضه ۱۱۳۰ تومان -متوسط قیمت آهن اسفنجی ۹۲۰ تومان -متوسط قیمت شمش فولادی ۵SP هر کیلوگرم ۱۶۳۰ تومان  

بهای تمام شده هفته ۱۹-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۹-۹۶

در گزارش این هفته بهای تمام شده شمش فولاد ساختمانی، بر اساس مدل PSM، مجددا مقایسه بین یک کارخانه فولاد با یک ست کوره القایی ۲۰ تنی با راندمان معمول (۶۵%) و یک کارخانه با همین مشخصات ولی با راندمان ۷۵% آورده شده است. هزینه های سربار و نیروی انسانی در هر دو کارخانه یکسان… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۱۸-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۸-۹۶

قیمت های قراضه، آهن اسفنجی و شمش فولاد ساختمانی در طی هفته های اخیر شاهد جهش های قیمتی کم سابقه ای بوده اند به طوری که سطح قیمت های فعلی در طول چهارسال گذشته بی سابقه است. به نظر می رسد روند تغییر قیمت لحظه ای نبوده و صنعت فولاد می رود که فصل جدیدی… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۱۷-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۷-۹۶

مطابق گزارشات بهای تمام شده شمش فولاد ساختمانی بر مبنای فولادسازی با کوره القایی، که در هفته های گذشته نیز منتشر گردیده، با همان پیش فرض ها و منطق محاسبه، گزارش این هفته نیز تهیه و تقدیم می گردد با دو تغییر.  اولین تغییر طبیعتا قیمت های روز بازار فولاد است که به صورت زیر… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۱۶-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۶-۹۶

در گزارش این هفته، وضعیت کارخانه های با راندمان بالاتر ارائه نمی گردد و صرفا به بررسی کارخانه با راندمان معمول ۶۵% می پردازیم. در این گزارش متوسط قیمت خرید قراضه با پرت ۸%، ۹۹۵ تومان و قیمت آهن اسفنجی، تحویل درب کارخانه فولاد ۷۹۰ تومان و قیمت شمش ۱۴۰۰ تومان و هزینه فراوری ۲۵… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۱۵-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۵-۹۶

گزارش این هفته نیز مشابه گزارش هفته گذشته است با این تغییرات: متوسط قیمت خرید قراضه ۹۸۲ تومان در نظر گرفته شده  متوسط قیمت خرید آهن اسفنجی با هزینه حمل، تحویل درب کارخانه فولادسازی ۷۸۰ تومان در نظر گرفته شده متوسط قیمت شمش فولاد ساختمانی ۵SP بدون ارزش افزوده ۱۳۵۰ تومان در نظر گرفته شده… READ MORE