8 مزیت پاترکس نسبت به سبوس

8 مزیت پاترکس نسبت به سبوس

پاترکس (پودر پوشاننده پاتیل و تاندیش)

دو نوع پاترکس تولید می‌شود: پاترکس بازی: برای بالا بردن کیفیت مذاب و پاترکس اسیدی: جایگزین سبوس

پاترکس اسیدی نسبت به سبوس مزایایی دارد

اول: افت دمای کمتر مذاب

دوم: شعله نکشیدن

سوم: گرد و غبار کمتر

چهارم: امکان طراحی گریدهای مختلف برای هر نوع فولاد

پنجم: دانسیته بالاتر: هزینه حمل کمتر

ششم: دانسیته بالاتر: اشغال فضای کمتر در انبار

هفتم: بدون خطر آتش سوزی

هشتم: لانه نکردن پرندگان و حیوانات موذی و عدم آلودگی محیط انبار

گروه دانش بنیان پاترون، تولیدکننده مواد مصرفی و نسوزهای صنعت فولاد

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.