چنج اور

چنج اور

گروه پاترون در حال حاضر این محصول را ارائه نمی نماید.

 

کلید چنج اور گروه پاترون

در مواردی که تولید ذوب به صورت پیوسته باشد، حتما بایستی از کوره با دو بوته استفاده نمود. در این حالت در زمانی که یک کوره در مدار تولید است، کوره دیگر در حالت بازیابی جرم نسوز آن و نگهداری و تعمیرات احتمالی می باشد. در حقیقت هر دو بوته از یک مدار تامین توان می کنند. از گذشته و حتی در کوره های امروزی، تغییر مسیر انتقال جریان به بوته ها از طریق سویچ مکانیکی تغییر دهنده مسیر جریان برق به صورت دستی انجام می پذیرد. شکل ‏زیر نمونه ای از این سویچ را نشان می دهد.

گروه پاترون نماینده ی انحصاری شرکت  Indtech هندوستان، تولید کننده ی قطعات یدکی کوره ی القایی می باشد.

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.