یونیت آب

قطعات مختلف تابلوی کوره به وسیله آب دی یونیزه شده (آب مقطر) خنک کاری می گردند. آب مقطر از مخزن تعبیه شده در این سیستم به کمک موتور و پمپ در داخل مدار بسته به گردش در آمده، عملیات خنک کاری را انجام می دهد.

یونیت آب DM شامل قسمت های مختلفی از جمله مخزن آب، موتور، پمپ های غیر آهنی (Non-Ferrous)، مبدل حرارتی و لوله های و اتصالات می باشد.

گروه پاترون نماینده ی انحصاری شرکت Indtech هندوستان، تولید کننده ی قطعات یدکی کوره ی القایی می باشد.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.