کنترل کیفیت محصولات پاترون

کنترل کیفیت محصولات پاترون

کلیه محصولات گروه دانش بنیان پاترون در ۴ ایستگاه کنترل کیفیت می شوند. 

مواد اولیه، حین تولید، محصول نهایی و هنگام ارسال محصول برای مشتریان

 

کیفیت جرم نسوز و محصولات گروه پاترون

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.