کاربرد محصول اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

کاربرد محصول اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب) در:
1) سطح مذاب تاندیش و پاتیل
2) ریخته‌گری ماسه‌ای (افزایش کارایی سر تغذیه و نهایتا بهبود تغذیه در ریخته‌گری)
3) اینگات‎ریزی (سرتغذیه)

https://www.aparat.com/v/ziw4531

#اگزوپات #پودر_گرمازا_سطح_مذاب #تاندیش #پاتیل #ریخته_گری #اینگات_ریزی #سرتغذیه

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.