چنگ حمل قراضه

چنگ حمل قراضه

 

 

چنگ قراضه گروه پاترون

به منظور جابجایی حجم بالایی از ضایعات در انبار، تخلیه یا بارگیری ضایعات و تفکیک

 آنها از چنگ حمل قرضه استفاده می شود.

به منظور جابجایی حجم بالایی از ضایعات در انبار، تخلیه یا بارگیری ضایعات و تفکیک آنها از چنگ حمل قرضه استفاده می شود.

در انبار ضایعات، ضایعاتی که در هم قفل شده باشد را نمی توان به کمک مگنت جابجا نمود. استفاده از مگنت موجب کاهش راندمان و افزایش استهلاک تجهیزات خواهد شد.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.