چرا قراضه آهنی به یک ماده خام استراتژیک تبدیل شده است؟

چرا قراضه آهنی به یک ماده خام استراتژیک تبدیل شده است؟

چرا قراضه آهنی به یک ماده خام استراتژیک تبدیل شده است؟
تقاضا برای قراضه آهنی به دلیل توسعه جهانی صنعت فولاد برق در چارچوب کربن‌زدایی در حال رشد است!
نمودار زیر سهم تولید فولاد با کوره قوس الکتریکی را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد.

نمودار زیر سهم تولید فولاد با کوره قوس الکتریکی

نمودار زیر سهم تولید فولاد با کوره قوس الکتریکی

 

#فولاد #صنعت_فولاد #کوره_قوس_الکتریکی
#steel #EAF #scrap #decarbonisation #trade

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.