چرا باید به نرخ مصرف کستینگ‌پات توجه داشته باشیم؟

چرا باید به نرخ مصرف کستینگ‌پات توجه داشته باشیم؟

چرا باید به نرخ مصرف کستینگ‌پات توجه داشته باشیم؟
اگر مقدار پودر ریخته‌گری از حالت اپتیمم کمتر باشد اتفاقات یر می‌افتد:
– روانکاری به درستی اتفاق نمی افتد و اصطکاک بین پوسته منجمد شمش و تیوپ مسی بالا رفته و سطح کروم تیوپ مسی زودتر از حالت نرمال خورده می شود و عمر تیوپ پایین می آید.
– پودر ریخته‌گری علاوه بر روانکاری تیوپ مسی سرباره‌سازی نیز انجام میدهد یعنی آخال‌های موجود در ذوب را نیز جذب می‌کند و در صورت تزریق کمتر این کار به خوبی انجام نمی شود.
-اگر مقدار پودر از حالت اپتیمم بیشتر تزریق گردد:
– سرباره بیشتری تشکیل شده و ممکن است اپراتور به خوبی شلاکه‌گیری نکند و سرباره به پوسته انجماد چسبیده و در سطح شمش فرو رفتگی‌هایی مشاهده شود و اصطلاحا کرم خوردگی در سطح شمش ایجاد گردد.
افزایش نرخ مصرف بیش از حد بهینه نیز علاوه بر هزینه‌بر بودن، احتمال به دام افتادن ذرات پودر در مذاب و در نتیجه ایجاد ناخالصی و کاهش کیفیت سطحی مذاب را افزایش می‌دهد. همچنین احتمال تشکیل سرباره و پارگی کمربند سرباره در مذاب نیز افزایش می‌یابد.


پاترون_نرخ کستینگ پات

پاترون_نرخ کستینگ پات#کستینگ_پات #نرخ_مصرف #پاترون #گروه_پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.