پروس پلاگ

پروس پلاگ

توضیحات 

برای بهبود کیفیت شمش های فولادی روش های مختلفی را مورد استفاده قرار می دهند که یکی از این روش ها، دمش گاز آرگون به پاتیل است. هدف اصلی استفاده از آرگون رسیدن به یکنواختی دمایی و ترکیب شیمیایی است. در ضمن آرگون می تواند سبب از جدا سازی آخال ها و خروج گازهای اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن از فولاد مذاب شود. به منظور دمش این گاز ها به داخل پاتیل از پروس پلاگ استفاده می شود.

ویژگی هایی پروس پلاگ گروه پاترون:

  • یک سرامیک نفوذ پذیر برای گاز که اجازه ورود مذاب را در تماس با آن را ندهد.
  • ساخته شده از جرم ریختنی با کیفیت بسیار بالا
  • ساختاری فنی با کانال های غیر مستقیم عبور گاز که با دقت طراحی و ساخته شده اند.
  • قابلیت رساندن میزان کم گاز تزریق شده در یک فرآیند قابل کنترل
  • راحت بودن نصب در جداره پاتیل
  • قیمت مناسب
  • قابل اطمینان و بی خطر
  • قابلیت ایجاد حباب های با سایز مناسب که می تواند ویژگی ها مورد نیاز ذکر شده در قسمت قبل را فراهم آورد.
Patron 276 پرجینگ پلاگ پروس توپی دمش گاز آرگون نیتروژن خنثی پاتیل مذاب

 

نحوه همگن شدن مذاب با دمش گاز خنثی از پروس پلاگ در پاتیل

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.