پروتکل پاترون در مقابله با ویروس کرونا

پروتکل پاترون در مقابله با ویروس کرونا

گروه پاترون در راستای رسالت خود مبنی بر حفاظت پرسنل شرکت، و متعاقب آن مشتریان، بازدیدکنندگان و در نهایت افراد جامعه در برابر آلودگی به ویروس کرونا، اجرای برنامه‌های متعددی را برمبنای دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظرات مشاور HSE خود در دستور کار خود قرار داده است. برنامه های مذکور در دو فاز پیشگیرانه و غربالگری مبتلایان اجرا می شوند. جهت دریافت فایل دستورالعملها و فرمهای این پروتکل، لطفا لینک های پایانی این مطلب را کلیک فرمایید.

 

اقدامات گروه دانش بنیان پاترون:

فاز پیشگیرانه 

در فاز پیشگیرانه، شرکت در زمینه های مختلف از جمله آموزش و اطلاع رسانی، گندزدایی، تهیه تجهیزات، همچنین اقدام های مدیریتی در جهت کاهش مواجهه با ویروس فعالیت دارد.

شرح برنامه های شرکت در فایلهای زیر شرح داده شده است که مشتریان و سازمان ها میتوانند از آن الگوبرداری نمایند.

فاز غربالگری مبتلایان

غربالگری پرسنل در بدو ورود به شرکت پس از دوران قرنطینه عمومی از نظر علائم این بیماری، غرباگری روزانه، همچنین برنامه بازگشت به کار مبتلایان قطعی به بیماری کووید-19 است.

برنامه بازگشت افراد مبتلای قطعی به بیماری کووید 19

بازگشت به کار افراد مبتلا به بیماری کووید-19 براساس فایل راهنمای بازگشت به کار شاغلین مربوط به مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (پیوست 2) انجام می گیرد. براساس این پروتکل، کلیه افرادی که با احتمال ابتلا از محیط کار دور بوده اند، پس از سپری شدن دوره بیماری لازم است جهت بازگشت به کار مورد ارزیابی تخصصی قرار گیرند. این ارزیابی  باید هم جنبه اطمینان از پایان سرایت پذیری بیماری به سایر شاغلین و مراجعین وی را شامل شود و هم بررسی عوارض بیماری (که عملکرد شاغل را تحت تاثیر قرار می دهد و یا شاغل را نسبت به مواجهات محیط کار آسیب پذیرتر می نماید.).

افراد مجاز به بازگشت به کار

جهت بازگشت به کار مبتلایان، افراد به  افراد/مراکز که بر اساس دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی دارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی )دولتی/خصوصی(  باشند، ارجاع داده می شوند. از آنجا که پزشک باید ضمن آگاهی از روند فعالیت شغلی فرد و آشنایی و شناخت مواجهات وی در محیط کار، اقدام به بررسی وضعیت بازگشت به کار افراد نماید مسئول HSE شرکت فرم معرفی نامه معاینات بدو استخدام را که اطلاعات کامل از شرح وظایف شاغل، شرایط ویژه محیط کار و مواجهات شغلی در آن قابل ثبت هست برای بیمار پر می کند تا بیمار با در دست داشتن اطلاعات مورد نیاز پزشک طب کار مراجعه نماید. در نهایت، تنها افرادی مجاز به بازگشت به محیط کارهستند که موجه بودن حضور آنها سر کار براساس جدول 5 از سوی پزشک طب کار تایید شده باشد.

بر اساس پروتکل مذکور، اگر براساس نتایج بررسی های انجام شده، مشخص شود بیمار در حال حاضر امکان بازگشت به کار را ندارد، پزشک طب کار می بایست زمان ارزیابی مجدد وی را تعیین نماید.

 

دانلود فایلها:

99-I-01-00 برنامه مقابله با همه گیری کووید19  

99-F-01-00 چک لیست ضدعفونی روزانه سطوح

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.