پاتیل و شاهین پاتیل

پاتیل و شاهین پاتیل

پاتیل ها وظیفه ی انتقال ذوب از کوره ی الکتریکی به سطح ریخته گری یا کوره تصفیه پاتیلی را بر عهده دارند. به منظور جابجایی پاتیل ها توسط جرثقیل سقفی از شاهین استفاده می شود.

گروه پاترون قادر است پاتیل و شاهین پاتیل را با بهترین کیفیت و قیمت تامین کند.

پاتیل و شاهین پاتیل گروه پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.