پاترون از برگزیدگان در سالن دانش بنیان جشنواره فولاد

پاترون از برگزیدگان در سالن دانش بنیان جشنواره فولاد

گروه دانش بنیان پاترون جزء ۲۸ شرکت برگزیده جهت حضور در سالن شرکت‌های دانش بنیان جشنواره ملی فولاد

پاترون از برگزیدگان در سالن دانش بنیان جشنواره فولاد

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.