ول بلوک پروس پلاگ

ول بلوک پروس پلاگ

توضیحات 

بلوکی است که پروس بلاگ در آن قرار می گیرد و در انتهای پاتیل نصب می شود.

ویژگی هایی ول بلوک پروس بلاگ پاترون:

  • جنس این قطعه ۸۰% آلومینا-۱۰% کربن است.
  • مقاومت به ترشوندگی مناسبی دارد که سبب کاهش میزان سایش و خوردگی توسط مذاب و سرباره می شود.
  • استحکام بالا و مناسب در برابر فشار بالای مذاب
  • مقاومت به شوک حرارتی که در هنگام پر و خالی شدن پاتیل با آن روبرو می شود.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.