وقتی که ارزان‌تر، گران تمام می‌شود!

وقتی که ارزان‌تر، گران تمام می‌شود!

وقتی که ارزان‌تر، گران تمام می‌شود!

لوله لنس ارزان‌تر با ضخامت کمتر، به خاطر مصرف بیشتر، بهای تمام شده فولادسازی را افزایش می‌دهد.

وقتی که ارزان‌تر، گران تمام می‌شود

 

#لوله_لنس #لوله_لنس_اکسیژن #لنس_اکسیژن #Lancing_Pipe #فولادسازی #پاتیل

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.