هندبوک دیرگدازها

هندبوک دیرگدازها

هندبوک دیرگدازها

مترجمین: عباس رمضانی، سید محسن امامی، اسماعیل صلاحی

ناشر: پژوهشگاه مواد و انرژی

 

جهت خرید این کتاب، لطفا به این لینک مراجعه فرمایید.

 

هندبوک دیرگدازها

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.