نورد مستقیم شمش فولاد در کارخانه هندی

نورد مستقیم شمش فولاد در کارخانه هندی

در بسیاری از کارخانجات فولاد هند، پس از تولید شمش از کوره القایی و ماشین ریخته گری مداوم، شمش به طور مستقیم وارد خط نورد می گردد و مجددا پیش گرم نمی شود. با اینکه در مورد ویژگی های میلگرد تولیدی در این روش و خواص آنها در مقایسه با شمش استاندارد بحث های زیادی درگرفته است، اما این روش در هند محبوب و جا افتاده است و کاهش هزینه بسیاری را به خاطر عدم نیاز به کوره پیش گرم و اکسید شمش فولاد در پی دارد.
 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.