نوآوری خارق العاده پاترون – الکوپات

نوآوری خارق العاده پاترون – الکوپات

محصولات افتخارآمیزی در گروه دانش بنیان پاترون تولید شده است. الکوپات، پوشش الکترود گرافیتی جهت کاهش ضریب مصرف، افتخار دیگر ایران ما

 

Patron 128 Elcopat الکوپات

Patron 128 Elcopat الکوپات

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.