نوآوری با پاترون

نوآوری با پاترون

فولادسازانی که از نوآوری‌ها استقبال کرده‌اند کم نیستند. آمار، نشان‌دهنده موفقیت بیشتر این شرکتهاست.

 

Patron 130

 

 

There are many #Steel makers who welcome innovations. Statistics show the success of these companies.

#Patron
#Innovation
#Refractory
#پاترون
#نوآوری
#دانش_بنیان
#نسوز
#فولاد

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.