نسل جدید ملات دریچه کشویی

نسل جدید ملات دریچه کشویی

محصول دیگری به سبد محصولات پاترون اضافه شد.

نسل جدید ملات سیستم اسلاید گیت با نام تجاری پاترومور (PatroMor)، همگام با تکنولوژی روز جهان

 

ملات سفید

 

Another product is added to the #Patron product portfolio.
New Generation of #Gate_Slide_System #Mortar:
#PATROMOR

With the newest technology in the world

#ملات_نسوز
#سیستم_اسلاید_گیت
#دریچه_کشویی

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.