نازل بیرونی پاتیل

نازل بیرونی پاتیل

توضیحات 

مجرای انتقال و هدایت مذاب پس از باز شدن صفحات اسلاید گیت به داخل تاندیش نازل بیرونی میباشد. این قطعه حدودا از ۸۰ درصد آلومینا و ۱۰ درصد کربن تثبیت شده تشکیل شده است.

ویژگی هایی نازل بیرونی پاترون:

از آنجایی که از یک طرف با محیط و از طرف دیگر با مذاب در تماس است، دارای خاصیت مقاومت به شوک حرارتی بالایی است.

مقاومت به ترشوندگی مناسبی دارد که سبب کاهش میزان سایش و خوردگی توسط مذاب می شود.

استحکام بالا

ایجاد جریان مناسب مذاب از پاتیل به تاندیش

 

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.