مهندسی دیرگدازهای ریختنی

مهندسی دیرگدازهای ریختنی

کتاب مهندسی دیرگدازهای ریختنی

نوشته:  آناپائولادا لوس

مترجمین: محسن نوری خضرآباد، آریا نیاز زاده، حسین سرپولکی

 

جهت سفارش کتاب لطفا این لینک را کلیک فرمایید.

 

مهندسی دیرگدازهای ریختنی

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.