ملات سفید دریچه کشویی

ملات سفید دریچه کشویی

گروه دانش بنیان پاترون برای اولین بار در ایران دست به تولید ملات سفید سیستم اسلاید گیت یا دریچه کشویی زد. این ملات آلومینایی دارای تکنولوژی بسیار بالایی بوده و تا قبل از این صرفا توسط شرکتهای محدودی در جهان تولید میگردید. گروه پاترون موفق گردید پس از مدتها تحقیق و توسعه، تولید انبوه این ملات را، با کیفیت بسیار بالایی آغاز نماید. بومی سازی این ملات در ایران توسط گروه پاترون با همکاری برخی شرکتهای بزرگ فولادسازی از جمله فولاد مبارکه رخ داد و در حال حاضر نیز برای بسیاری از فولادسازان کشور تامین میگردد.

به طور کلی گروه پاترون 5 نوع ملات تولید میکند: _ملات سبز یا گرین پات _ملات سفید یا پاترومور XA _ملات سیاه یا بلک پات _ملات بوکسیتی یا پاترومور XB _ملات شاموتی یا پاترومور XC

معمولا از ملاتهای نسوز سبز و سفید بین نازل درونی و ول بلوک پاتیل یا بین صفحه و نازل درونی یا بین نازل بیرونی و صفحه اسلاید گیت و یا در نصب پرجینگ پلاگ (توپی دمش گاز خنثی) در ول بلوک استفاده میشود. همه کارخانجات فولاد، اعم از کوره القایی، کوره قوس الکتریکی یا کوره بلند که سیستم اسلاید گیت دارند از این محصولات استفاده میکنند. ملات سیاه معمولا بین نازل درونی و ول بلوک پاتیل در کارخانجات فولاد القایی یا قوس الکتریکی استفاده میشود. از ملات بوکسیتی در نصب نسوزهای سیستم های اسلاید گیت چینی و یا در نصب نازل تاندیش در درون ول بلوک نازل تاندیش استفاده میگردد. نهایتا از ملات شاموتی در نصب نازل تاندیش و در درون ول بلوک نازل تاندیش استفاده میگردد. از دیدگاهی دیگر، ملات های نسوز آلومینایی به طور کلی به سه دسته تقسیم میشوند: _ملاتهای آلومینا بالا: یعنی همان ملاتهای سفید و سبز _ملاتهای متوسط آلومینا: یعنی همان ملاتهای بوکسیتی یا ملات سیاه یا ملاتهای مولایتی _ملاتهای کم آلومینا: یا همان ملات شاموتی

ملات سفید یا پاترومور گروه پاترون به صورت خمیری و آماده مصرف به فولادسازان تحویل میگردد. معمولا فولادسازان بزرگ از ملات سفید و فولادسازان کوچکتر از ملات سبز استفاده میکنند.

Patron 726 ملات سفید پاتیل پاترومور نسوز سیستم اسلاید گیت دریچه کشویی

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.