مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی و القایی

مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی و القایی

بررسی 130 کوره قوس الکتریکی نشان می‌دهد 350KWH/ton معیار مصرف کوره‌های مدرن است.

در این نمودار مصرف انرژی کوره القایی با لوزی قرمز نشان داده شده است.

به نقل از پریمتالز– مقاله منتشره در کنفرانس فولاد خاورمیانه متال بولتن 2019 امارات

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.