مصرف انرژی کوره القایی با آهن اسفنجی

مصرف انرژی کوره القایی با آهن اسفنجی

آیا می دانید در کوره القایی، در صورت استفاده از قراضه معمولی با ضریب تبدیل ۹۲% و ۴۰% اسفنجی، حتی با راندمان حداکثری، مصرف انرژی خود کوره حداقل kwh/t 650 است. یعنی ۹% بیشتر از ۱۰۰% قراضه.

نکاتی برای القایی ها ۰۲۰

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.