مصرف انرژی در کوره القایی

مصرف انرژی در کوره القایی

حداقل مصرف انرژی در بهترین حالت در کوره القایی برای فولادسازی چقدر است؟
در صورت مصرف قراضه معمولی مصرف انرژی چقدر است؟
با مصرف آهن اسفنجی مصرف آهن اسفنجی چقدر میشود؟

 

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.