مسابقه علمی: درصد آب در قطعه نسوز

مسابقه علمی: درصد آب در قطعه نسوز

مسابقه با جایزه 1.000.000 تومانی توسط گروه پاترون برگزار شد و استقبال بسیار خوبی از آن به عمل آمد.

پست اینستاگرامی مسابقه در لینک زیر قابل مشاهده است.

مهلت شرکت در مسابقه: تا ساعت 20 روز 99/5/15 اصلاح شد.

پس از پایان مهلت شرکت در مسابقه، برنده مسابقه توسط متخصصین گروه دانش بنیان پاترون انتخاب گردید و در صفحه اینستاگرام گروه پاترون اطلاع‌رسانی شد.

سؤال مسابقه:

یک: قطعه عکس در صفحه اینستاگرام پاترون (ول‌بلوک پاتیل) با کمترین مقدار ممکن آب ریخته شده است. چه عواملی منجر به کاهش مصرف آب در تولید قطعات نسوز آلومینایی با جرم‌های ریختنی می‌شود؟

دو: کاهش مصرف آب در آماده‌سازی جرم نسوز و تولید قطعات ریختنی نسوز چه اهمیت و تاثیری در عملکرد قطعات نسوز دارد؟

نتیجه مسابقه در پست اینستاگرامی زیر اعلام گردید.

بدین ترتیب جناب آقای سید محسن سید عاشور برنده مسابقه اعلام گردیدند که مبلغ جایزه نیز در تاریخ 19 امرداد 99 به حساب ایشان واریز گردید.

از همه شرکت کنندگان در مسابقه سپاسگزاریم و برای ایشان آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.

جهت اطلاع مخاطبان، پاسخ برخی دیگر از شرکت کنندگان نیز به شرح زیر است:

یکی از پاسخ ها:

زماني كه جرم هاي ديرگداز به منظور ريختن با آب مخلوط مي شوند ، ميزان آب مورد نياز در فرآيند هيدراتاسيون سيمان آلومينايي ، در محدودة 3 تا 10 درصد است. به طور كلي افزودن آب بيش از حد مشخص باعث كاهش استحكام و دانسيته و افزايش تخلخل محصول خواهد گرديد.

دانه بندی ذرات در جرم با توزيع پيوسته (به جای توزیع گسسته) باعث ايجاد كارپذيري بهتر ، مقدار آب كمتر و فشردگي بهتر مي گرددكه منجر به كاهش انقباض و افزايش استحكام محصول خواهد شد.

استفاده از دفلوکانت ها و افزایش پتانسل زتا، آب مصرفی مورد نیاز را کاهش میدهد. در سيمان هاي آلومينا بالا ، افزودني ها (ليگنو سولفانات سديم و كلسيم ، هگزا متافسفات سديم ، تترا سديم پيروفسفات و فسفات هايي از اين قبيل) پتانسيل زتاي سيمان آلومينات كلسيمي را تا مقدار معيني بالا مي برد. بعد از آن با افزايش بيشتر غلظت افزودني ها ،پتانسيل زتا افت مي كند. در ميان فسفات ها ، هر قدر زنجيره فسفاتي بلندتر باشد ، تأثير بيشتري به عنوان پخش كننده دارد.دیگر عوامل كاهنده آب عبارتند از ليگنو سولفات سديم يا كلسيم ، اسيد گلوكونيك ، سيترات سديم و سوپر پلاستي سايز رهايي نظير ملامين فرمالدئيد سولفانات و نفتالين فرمالدئيد سولفونات.

يك تا دو درصد وزني الكل ايزوپروپيل مايع قوي ترين كند كننده است كه باعث كاهش ميزان آب و بهبود پلاستيسيته و جريان يابي با حداقل افت استحكام مي شود. همچنين گلوكونات سديم ميزان آب را كاهش مي دهد ، اما باعث افت استحكام میشود. .

استفاده از میکروذارت و ذرات فوق ریز (به عنوان مثال سوپرفاین راکتیو آلومینا) در فرمولاسیون برای جریان یابی بهتر آب و در نتیجه باعث کاهش آب میگردد. استفاده از میکروسیلیس باید با احتیاط و در نظر گرفتن خواص دیرگدازی مورد نیاز انجام شود

آب هيدراته با توجه به دماي كيورينگ تغيير مي كند. دماهاي كيورينگ پايين (21 C) منجر به شكل گيري فاز CAH10مي شود كه آب مورد نياز براي هيدراته شدن آن تقريبا دو برابر فاز C3AH10است و در دماهاي كيبورينگ بالاتري تشكيل مي شود. در نتيجه براي مقادير يكسان از آب افزوده شده ، مقدار آب آزاد و تركيبات هيدراته به دماي كيبورينگ بستگي دارند.

یکی دیگر از پاسخ ها

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.