مراسم اهدای جایزه شرکت دانش بنیان و نوآور به گروه پاترون

مراسم اهدای جایزه شرکت دانش بنیان و نوآور به گروه پاترون

“مراسم اهدای جایزه شرکت دانش بنیان و نوآور به گروه پاترون با حضور جناب آقای شیدا مدیر کارخانه گروه پاترون”
گروه پاترون به عنوان “واحد نمونه دانش بنیان و نوآور سال ١۴٠٠” توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و خانه صنعت و معدن استان یزد انتخاب گردید.

#اهدای_جایزه #جایزه #دانش_بنیان #نوآور #گروه_پاترون #پاترون #نمونه #سازمان_صنعت_معدن_تجارت_یزد #سازمان_صنعت_معدن_تجارت #مدیر_کارخانه#خانه_صنعت_معدن_تجارت_ایران #یزد #خانه_صنعت_معدن_یزد

 

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.