محصولات جدیدی در راهند

محصولات جدیدی در راهند

محصولات جدیدی در راهند.
برای پاترون، غیرممکن وجود ندارد.

Patron 135

Patron 135

#نسوز
#فولاد
#جرم
#نانو
#ملات
#پوشش
#پاتیل
#اسلاید_گیت
#refractory
#steel
#castable
#nano
#mortar
#coating
#ladle
#slide_gate
#patron
#پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.