متالیزیشن آهن اسفنجی

متالیزیشن آهن اسفنجی

آیا می دانید درجه آهنی شدن آهن اسفنجی یا متالیزیشن وقتی در درصد آهن کل ضرب شود، مقدار آهنی که به مذاب تبدیل می شود را نشان می دهد.

مثلا اگر آهن کل (یا Fe total) آهن اسفنجی ۹۲% باشد و درجه آهنی شدن یا (Metallization) 90% باشد آهن که مذاب تبدیل می شود (Fe metal) می تواند حدود ۸۳% باشد.

 

نکاتی برای القایی ها ۰۱۲

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.