ماسه مجرای گروه پاترون، در گریدهای مختلف

ماسه مجرای گروه پاترون، در گریدهای مختلف

ماسه مجرای گروه پاترون، در گریدهای مختلف از 10 الی 35 درصد کرومیت
با درجه بازشوندگی بالا

ماسه مجرا

ماسه مجرا

#ماسه_مجرا #گروه_پاترون #کرومیت #بازشوندگی_بالا

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.