ماسه مجرای پاتیل

ماسه مجرای پاتیل

در بعضی کارخانه‌ها، ماسه مجرای پاتیل را به کف پاتیل پرتاب می‌کنند و در بعضی از کارخانه‌ها، از لوله‌ای جهت ریختن ماسه مجرای پاتیل استفاده می‌کنند. برخی هم ماسه مجرا را وزن شده، در داخل لوله میریزند. کدام بهتر است؟

#پاترون #گروه_پاترون #مجرای_پاتیل #پاتیل #ماسه

مجرای پاتیل

مجرای پاتیل

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.