ماسه مجرای نازل (N.F.Pat)

ماسه مجرای نازل (N.F.Pat)

توضیحات 

این ماسه جهت پر کردن نازل پاتیل یا تاندیش، برای عدم انجماد فولاد مذاب در آن استفاده می شود. در نتیجه باز شدن نازل راحت تر صورت می گیرد.

ماسه نازل می تواند حاوی اکسید کروم یا اکسید زیرکونیا بوده که قابلیت نسوزندگی بالا و عدم چسبیدن و کلوخه شدن این ماسه در دمای بالای این ماسه را تقویت می کند.

Patron 278 ماسه مجرای پاتیل و تاندیش

 

مزایا:

  • اطمینان از باز شدن راحت نازل
  • افزایش عمر نازل
  • کاهش احتمال بازگشت پاتیل
  • جلوگیری از لنس زدن اکسیژن
  • افزایش عمر اسلاید گیت
  • کمک به عدم گرفتگی نازل پاتیل و تاندیش

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.