لوله لنس های پاترون

لوله لنس های پاترون

با لوله لنس های پاترون: ضریب مصرف کمتر، دقت ابعادی و ایمنی بیشتر را تجربه کنید.

گروه پاترون تامین کننده دو نوع متداول و پر کاربرد از لوله های لنس می باشد که به شرح ذیل است:

  • لوله لنس با قطر خارجی ۶ میلیمتر بدون رزوه و سوکت
  • لوله لنس با قطر خارجی ۱۳ میلیمتر دو سر رزوه و یک سر سوکت
لوله لنس های گروه پاترون

لوله لنس های گروه پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.