قالب ریخته گری مداوم

وظیفه قالب ماشین ریخته گری مداوم، فراهم آوردن ساپورت مناسب برای تیوب مسی و نیز ایجاد یک شرایط قابل کنترل و یکنواخت خنک شدن با آب است.

قالب شامل بدنه قالب، واتر جاکت، صفحات آب و روغن، فوت رول در صورت نیاز،  لوله های انتقال آب و روغن و سایر تجهیزات است. قرار گرفتن صحیح تیوب در قالب (روش نصب) و فاصله جاکت آب باید همواره چک شود تا بهترین شرایط برای قالب و تیوب به وجود آید.

البته برخی قالب ها برای رسیدن به کیفیت مناسب شمش، دارای سیستم همزن مغناطیسی هستند که مذاب را در تیوب مسی همزده و سبب می شود که نه تنها خواص مناسبی تری در شمش حاصل شود، بلکه می تواند سبب افزایش سرعت ریخته گری نیز شود.

گروه پاترون تامین کننده بهترین نوع قالب ریخته گری مداوم بر طبق خواسته مشتری است.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.