فلوسوئیچ، ترمومتر، فشار سنج

فلوسوئیچ، ترمومتر، فشار سنج

گروه پاترون در حال حاضر این محصول را ارائه نمی نماید.

 

فلومتر گروه پاترون

 

دماسنج (ترمو متر)

جهت اندازه گیری دما در نقاط مختلف مدار یک کوره القایی از ترمو متر استفاده می گردد. عموما دو نوع ترمو متر آنالوگ و دیجیتال جهت اندازه گیری دما مورد استفاده قرار می گیرد. از ترمو متر های آنالوگ جهت اندازه گیری دمای آب در خطوط اصلی و خنک کن بوته ها و خنک کن آب DM کوره استفاده می گردد. از ترمو مترهای دیجیتال نیز جهت اندازه گیری دما در نقاط حساس مدار تولید قدرت کوره القایی بهره گرفته می شود. اندازه گیری دما در این بخش توسط سنسورهای RTD صورت می پذیرد. پس از اندازه گیری دما توسط این سنسورها، داده ها از طریق کابل به واحد کنترل مرکزی جهت پردازش ارسال می گردد. در کوره های امروزی از طریق سیستم های مانیترینگ می توان در هر لحظه دمای نقاط مختلف مدار تولید قدرت کوره را مشاهده و در صورت نیاز ذخیره سازی نمود.

 

فشار سنج (گیج فشار)

از گیج های فشار جهت اندازه گیری فشار در نقاط مختلف مدار خنک کاری کوره استفاده می گردد. این گیج ها عموما به صورت آنالوگ می باشند.

 

فلوسوئیچ

فلو سوئیچ ها یکی از قطعات مهم در مدار سیستم خنک کاری مدار تولید قدرت کوره های القایی محسوب می شوند. از این قطعات جهت اندازه گیری میزان جریان آب در نقاط مختلف مدار استفاده می گردد. هر زمان که میزان جریان از یک حد مشخص و تعریف شده کمتر شود، فلو سوئیچ عمل کرده و منجر به قطع جریان و اعلام هشدار و تریپ می گردد.

به طور کلی فلو سوئیچ ها دارای دو نوع زیر می باشند:

الف) مدل پارویی (Paddle type )

 

فلوسوئیچ، ترمومتر، فشار سنج

دماسنج (ترمو متر)

جهت اندازه گیری دما در نقاط مختلف مدار یک کوره القایی از ترمو متر استفاده می گردد. عموما دو نوع ترمو متر آنالوگ و دیجیتال جهت اندازه گیری دما مورد استفاده قرار می گیرد. از ترمو متر های آنالوگ جهت اندازه گیری دمای آب در خطوط اصلی و خنک کن بوته ها و خنک کن آب DM کوره استفاده می گردد. از ترمو مترهای دیجیتال نیز جهت اندازه گیری دما در نقاط حساس مدار تولید قدرت کوره القایی بهره گرفته می شود. اندازه گیری دما در این بخش توسط سنسورهای RTD صورت می پذیرد. پس از اندازه گیری دما توسط این سنسورها، داده ها از طریق کابل به واحد کنترل مرکزی جهت پردازش ارسال می گردد. در کوره های امروزی از طریق سیستم های مانیترینگ می توان در هر لحظه دمای نقاط مختلف مدار تولید قدرت کوره را مشاهده و در صورت نیاز ذخیره سازی نمود.

 

فشار سنج (گیج فشار)

از گیج های فشار جهت اندازه گیری فشار در نقاط مختلف مدار خنک کاری کوره استفاده می گردد. این گیج ها عموما به صورت آنالوگ می باشند.

 

فلوسوئیچ

فلو سوئیچ ها یکی از قطعات مهم در مدار سیستم خنک کاری مدار تولید قدرت کوره های القایی محسوب می شوند. از این قطعات جهت اندازه گیری میزان جریان آب در نقاط مختلف مدار استفاده می گردد. هر زمان که میزان جریان از یک حد مشخص و تعریف شده کمتر شود، فلو سوئیچ عمل کرده و منجر به قطع جریان و اعلام هشدار و تریپ می گردد.

به طور کلی فلو سوئیچ ها دارای دو نوع زیر می باشند:

الف) مدل پارویی (Paddle type )

 

 

ب) مدل مگنت شناور (Float magnet type)

گروه پاترون نماینده ی انحصاری شرکت Indtech هندوستان، تولید کننده ی قطعات یدکی کوره ی القایی می باشد.

ral-Operating-Principle

ب) مدل مگنت شناور (Float magnet type)

 

 

گروه پاترون نماینده ی انحصاری شرکت Indtech هندوستان، تولید کننده ی قطعات یدکی کوره ی القایی می باشد.

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.