فرو منگنز

فرو منگنز

توضیحات 

منگنز یکی از مهمترین عناصر آلیاژی است در فولادها به طور عمده مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش خواص مکانیکی، اکسیژن زدای قوی، قابلیت سختی پذیری و تمپر شدن، کاهش میزان گوگرد در مذاب که سبب افزایش انعطاف پذیری پوسته تشکیل شده در ریخته گری می شود، از جمله خواص مطلوب این عنصر آلیاژی است.

منگنز نیز به صورت فروآلیاژ به مذاب اضافه می شود. این فروآلیاژها با توجه به میزان کربن به سه گرید اصلی پر کربن، متوسط کربن و کم کربن تقسیم می شوند.  در مواقعی که فولاد باید در محدوده پایین کربن باشد، باید از فرومنگنز های کم کرین استفاده شود.

گروه پاترون تامین کننده مرغوب ترین گریدهای فرومنگنز می باشد.

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.