غول چراغ جادو و نشت مذاب از سیستم اسلاید گیت

غول چراغ جادو و نشت مذاب از سیستم اسلاید گیت

اگر تا به حال تجربه نشت مذاب از سیستم اسلاید گیت را داشته اید، آیا همه عوامل موثر در آن را بررسی کرده اید؟

 

غول چراغ جادوی پاترون ۰۱۳

 

جلوگیری از نشت مذاب از سیستم اسلاید گیت قابل پیشگیری است.

آموزش پرسنل در مورد عوامل موثر بر نشتی و کنترل عوامل را جدی بگیریم.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.