غول چراغ جادو و ذوب زدایی از CCM

غول چراغ جادو و ذوب زدایی از CCM

آیا در صورت پارگی خط CCM، ذوب زدایی می کنید؟

غول چراغ جادوی پاترون ۰۱۷

 

ذوب زدایــــی دوره ای و ضروری تجهیــزات ماشین ریخته گری مداوم (CCM) منجر به افزایش عمر مفید تجهیــــز و تولیـــد محصولات کیفــــی می گردد.

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.