#غول چراغ جادو و انبارش آهن اسفنجی

#غول چراغ جادو و انبارش آهن اسفنجی

آیا برای نگهداری آهن اسفنجی، دستورالعملی تهیه کرده اید؟

نگهداری آهن اسفنجی به دلیل میل آن به واکنش با اکسیژن و اکسید شدن، نیازمند رعایت شرایط خاص خود است.

غول چراغ جادوی پاترون ۰۲۳

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.