عوامل موثر بر افزایش عمر کویل کوتینگ

عوامل موثر بر افزایش عمر کویل کوتینگ

عوامل موثر بر افزایش عمر کویل کوتینگ:
1) کیفیت جرم کویل کوتینگ
2) نحوه اجرای کویل کوتینگ و خشک کردن آن. (اجرای دستورالعمل تولیدکننده کویل کوتینگ)
3) نحوه نگهداشت (اورهال بوته، رعایت نکات تعمیرات و نگهداری، کیفیت آب، عایق‌پیچی و …)

عوامل موثر بر افزایش عمر کویل کوتینگ

عوامل موثر بر افزایش عمر کویل کوتینگ

#کویل_کوتینگ #پاتروکوت #گروه_پاترون #پاترون #کیفیت #نگهداشت #تولیدکننده

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.