ضریب جذب فروآلیاژها به اکسیژن محلول در مذاب بستگی دارد

ضریب جذب فروآلیاژها به اکسیژن محلول در مذاب بستگی دارد

ضریب جذب فروآلیاژها به اکسیژن محلول در مذاب بستگی دارد.
معمولا ضریب جذب منگنز حدود 75% و سیلیسیوم 95% است.

“بیشترین میزان اکسیژن محلول در مذاب ناشی از قراضه زنگ‌زده یا آهن اسفنجی است”

#پاترون #گروه_پاترون #دانش_بنیان #آهن_اسفنجی #اکسیژن_محلول_درآب #منگنز #سیلیسیوم #فروآلیاژها

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.