صفر تا صد کوره نورد با جرم های نسوز پاترون

صفر تا صد کوره نورد با جرم های نسوز پاترون

 
صفر تا صد کوره نورد با جرم های نسوز پاترون
یکی از فرایند های تبدیل محصولات نیمه نهایی (شمشه، شمشال و تختال) به محصولات نهایی نظیر، میل گرد، تیر آهن، نبشی، ورق و … نورد گرم می باشد. در نورد گرم ابتدا محصولات در کوره ی پیشگرم به دمای مناسب (در حدود 1250 درجه سانتی گراد) می رسند و سپس تحت نورد قرار می گیرند.
کوره ی نورد (فازغ از نوع آن) از سه منطقه ی شارژ، پیشگرم و جهنمی تشکیل شده است. در هر کدام از این قسمت ها با توجه به حرارت خروجی از مشعل ها، نیاز به محصولات نسوز با ویژگی های متفاوتی وجود دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.