شرکت پریمتالز اعلام کرد: رکورد ریخته‌گری مداوم فولاد در جهان شکسته شد!

شرکت پریمتالز اعلام کرد: رکورد ریخته‌گری مداوم فولاد در جهان شکسته شد!

شرکت پریمتالز اعلام کرد: رکورد ریخته‌گری مداوم فولاد در جهان شکسته شد!

پس از ارتقای جامع ظرفیت تولید در سال 2020 با سیستم Anti-Bulging شرکت پریمتالز، کارخانه ArvediESP در کرمونای ایتالیا به ظرفیت تولید بی‌نظیری دست‌یافته‌است.
جریان ریخته‌گری: 7.1 تن در دقیقه
3 میلیون تن در سال با ریخته‌گری مداوم تک خط

گروه پاترون_رکورد ریخته گری جهان شکسته شد

گروه پاترون_رکورد ریخته گری جهان شکسته شد

#ریخته_گری_مداوم #فولاد #فولاد_جهان #پریمتالز #جریان_ریخته_گری #رکورد_ریخته_گری

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.